Βρίσκεστε εδώ:

ΜηχανικΑ ΑγκΥρια

Η αγκύρωση των μηχανικών αγκυρίων επιτυγχάνεται με μηχανικό τρόπο, δηλαδή με διόγκωση και τριβή. Τα αγκύρια αυτής της κατηγορίας έχουν γενικά καλή συμπεριφορά σε αξονικά και διατμητικά φορτία, η οποία όμως μπορεί να μειωθεί σημαντικά λόγω κόπωσης όταν τα αγκύρια υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενη και δυναμική φόρτιση. Επίσης ή αντοχή τους επηρεάζεται πολύ από την ποιότητα του δομικού υλικού καθώς και τις αποστάσεις από ακμές σκυροδέματος και μεταξύ τους.

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates