Βρίσκεστε εδώ:

ΕξαρτΗματα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
9 Προϊόν(τα)
Φθίνουσα Ταξινόμηση
9 Προϊόν(τα)
Η αγκύρωση των χημικώς πακτωμένων αγκυρίων επιτυγχάνεται με χρήση εποξικής ρητίνης ή ειδικού κονιάματος. Τα αγκύρια αυτού του είδους παρουσιάζουν πολύ καλή συμπεριφορά σε δυναμικές καταπονήσεις καθώς και σε δομικά υλικά χαμηλής θλιπτικής αντοχής.

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates