Βρίσκεστε εδώ:

ΣπειρΩματα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
4 Προϊόν(τα)
Φθίνουσα Ταξινόμηση
4 Προϊόν(τα)
Σπειρώματα

Σύστημα χημικής αγκύρωσης και κοχλίων

Κοχλίες Ποιότητα/Τύπος Κοχλία FIS EM FIS V
FIS VT
FIS V
FIS P
FIS P R M FHB II
FHB II-A S/L Χάλυβας γαλβανισμένος M8-M20
Χάλυβας ανοξείδωτος (A4) M8-M20
RG M
FIS A
Χάλυβας γαλβανισμένος (5.8/8.8) Μ8-Μ39
Χάλυβας ανοξείδωτος M8-M20
RG MI Εσωτερικό σπείρωμα - Χάλυβας γαλβανισμένος M8-M20
Εσωτερικό σπείρωμα - Χάλυβας ανοξείδωτος M8-M20
FIS E Εσωτερικό σπείρωμα - Χάλυβας γαλβανισμένος
FIS H Χιτώνιο ματαβλητου βάθου ή μεγάλου μήκους

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates