Βρίσκεστε εδώ:

ΠιστοποιητικΑ

Ευρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση

Ευρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση

Δίνεται από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές (ETAC). ΕΤΑ (Αγγλικά): Κεφάλαια 1-12

Προϊόντα με σήμανση CE μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση

Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση

Γερμανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο. Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και της υπηρεσίας ελέγχου υλικών.

FM Βεβαίωση

FM Βεβαίωση

Αναγνωρισμένο για χρήση σε Συστήματα Πυρόσβεσης (από την FM, Αμερικάνικη Ασφαλιστική Εταιρία).

Αγκύρια για εφελκυστική ζώνη

Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση

Το αγκύριο είναι κατάλληλο για τη χρήση του σε ρηγματημένο σκυρόδεμα (εφελκυστική ζώνη) και σε μη ρηγματημένο σκυρόδεμα (θλιβόμενη ζώνη).

Αγκύριο για δυναμική καταπόνησηΑγκύριο για δυναμική καταπόνηση

Αγκύριο για δυναμική καταπόνηση

Το αγκύριο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μη στατικά (δυναμικά) φορτία.

Αγκύριο με πυραντίσταση

Αγκύριο με πυραντίσταση

Το αγύριο έχει δοκιμαστεί σε φωτιά. Υπάρχει τεχνική έκθεση της συμπεριφοράς του σε συνθήκες πυρκαγιάς (κατηγορία F).

Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση

Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση

Γερμανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο για την αγκύρωση σε σκυρόδεμα με βάση την διαδικασία A (CC Κανονική).

Βεβαίωση συμμόρφωσης προϊόντος με τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και τις υπηρεσίες ελέγχου υλικών.

Διαστασιολόγηση αγκυρίων

Διαστασιολόγηση αγκυρίων

Η αγκύρωση μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια με χρήση του ειδικού στατικού προγράμματος Compufix της Fischer.

NYLON Πιστοποίηση

NYLON Πιστοποίηση

Στήριξη με υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη γήρανση, νάιλον (πολυαμίδιο).

Γενική Οικοδομική Πιστοποίηση

Γενική Οικοδομική Πιστοποίηση

Γερμανική πιστοποίηση. Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και της υπηρεσίας ελέγχου υλικών.

Πιστοποίηση για Αντίσταση σε Φλόγα

Πιστοποίηση για Αντίσταση σε Φλόγα

Ελεγμένο για αντίσταση σε φλόγα σύμφωνα με VDE.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Εγκαταστάσεις Sprinkler

VDS CEA-Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκαταστάσεις Sprinkler (πυρόσβεση) σχεδιασμός και κατασκευή

Σήμανση για αγκύρια για τη στήριξη σωληνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκατάσταση πυρόσβεσης.

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates