Βρίσκεστε εδώ:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

HighBond System

Η επαγγελματική λύση για ραγισμένα σκυροδέματα

PowerBond system

Η οικονομική λύση για ραγισμένα σκυροδέματα

SuperBond system

Η γενική λύση για σκυροδέματα

FIS V - Χημικό αγκύριο

Yψηλής απόδοσης στερέώσεις για όλα τα οικοδομικά υλικά

FH II - Μηχανικό αγκύριο

Αγκύριο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης

FPX-I - Αγκύριο για πορομπετόν

Ιδανικό για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών για ξηρή δόμηση

FBS - Βίδα για σκυρόδεμα

Γρήγορη τοποθέτηση με υψηλή απόδοση

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates