Βρίσκεστε εδώ:

ΠολιτικΗ ΠροστασΙας ΠροσωπικΩν ΔεδομΕνων

Η τήρηση του απορρήτου σου είναι σημαντική για την Agirosis. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σου. Διάβασε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας σε περίπτωση που έχεις απορίες.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή για την επικοινωνία μαζί του.

Ενδέχεται να σου ζητηθεί να παράσχεις προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας σου με την Agirosis ή με μια θυγατρική επιχείρηση της Agirosis. Η Agirosis και οι θυγατρικές της δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα προσωπικά σου δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δύνανται επίσης, να τα συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Agirosis, καθώς και των τρόπων που τα χρησιμοποιεί.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

  • Όταν δημιουργείς ένα Agirosis ID, πραγματοποιείς εγγραφή των προϊόντων σου, υποβάλλεις αίτηση για εμπορική πίστωση, αγοράζεις ένα προϊόν, πραγματοποιείς λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού, κάνεις εγγραφή για παρακολούθηση σεμιναρίων σε Agirosis Retail Store ή συμμετέχεις σε διαδικτυακή έρευνα, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε ποικιλία πληροφοριών, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τις προτιμήσεις επαφών και τα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας.
  • Όταν μοιράζεσαι το περιεχόμενό σου με την οικογένεια και τους φίλους σου χρησιμοποιώντας προϊόντα Agirosis, όταν αποστέλλεις κουπόνια δώρων και προϊόντα, ή προσκαλείς άλλους να συμμετέχουν σε forum της εταιρείας, η Agirosis μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που παρέχεις σχετικά με τα παραπάνω άτομα, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
  • Μπορεί να ζητήσουμε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής σου (Α.Μ.Κ.Α.) αλλά μόνο σε περιορισμένες περιπτώσει.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα

  • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να σε ενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων της Agirosis, καθώς και σχετικά με διάφορες ενημερώσεις λογισμικού και επερχόμενες εκδηλώσεις. Επιπλέον, μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας. Εάν δεν επιθυμείς να περιλαμβάνεσαι στον κατάλογο παραληπτών μας, έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς από αυτόν (opt out) οποτεδήποτε με την τροποποίηση των προτιμήσεών σου.
  • Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα μάς βοηθούν στην ανάπτυξη, παροχή και βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και της διαφήμισής μας.
  • Κατά καιρούς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να αποστείλουμε σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως ανακοινώσεις σχετικά με αγορές και τροποποιήσεις στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας. Επειδή οι εν λόγω πληροφορίες είναι σημαντικές για την επικοινωνία σου με την Agirosis, δεν έχεις το δικαίωμα εξαίρεσης από τον κατάλογο επαφών (opt out) όσον αφορά τη λήψη των ανωτέρων ανακοινώσεων.
  • Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για ενδοεταιρικούς σκοπούς, όπως έλεγχο, ανάλυση δεδομένων και έρευνα με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Agirosis, καθώς και της επικοινωνίας με τους πελάτες.
  • Αν συμμετέχεις σε κλήρωση, διαγωνισμό ή παρόμοια προωθητική ενέργεια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που παρέχεις για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων.

Συλλογή και Χρήση Μη Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε επίσης δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει την άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να μεταβιβάζουμε και να κοινοποιούμε μη προσωπικά δεδομένα για κάθε σκοπό. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, καθώς και των τρόπων που τα χρησιμοποιούμε:

  • Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες, όπως επάγγελμα, γλώσσα, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό κώδικα περιοχής, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τοποθεσία και ώρα ζώνης, όπου χρησιμοποιείται προϊόν Agirosis, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των πελατών και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη διαφήμισή μας.
  • Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τις δραστηριότητες των πελατών στο διαδικτυακό μας τόπο, καθώς και από τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω πληροφορίες συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες μας και για να κατανοήσουμε ποια τμήματα της διαδικτυακής μας σελίδας, των προϊόντων και υπηρεσιών μας ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Αν συνδυάσουμε μη προσωπικά δεδομένα με προσωπικά δεδομένα, ο συνδυασμός των δεδομένων θα θεωρηθεί ως προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα παραμένει ως συνδυασμός.

Cookies και Άλλες Τεχνολογίες

Ο διαδικτυακός τόπος, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι διαδραστικές εφαρμογές, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι διαφημίσεις της Agirosis δύνανται να χρησιμοποιούν «cookies» και άλλες τεχνολογίες, όπως pixel tags και web beacons. Οι ανωτέρω τεχνολογίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του χρήστη, μας υποδεικνύουν ποια τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου έχουν δεχθεί επισκέπτες, ενώ επίσης διευκολύνουν και μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και των διαδικτυακών αναζητήσεων. Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies και άλλες τεχνολογίες ως μη προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, στην έκταση που Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (ΙΡ) ή παρόμοια προσδιοριστικά στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το τοπικό εφαρμοστέο δίκαιο, αντιμετωπίζουμε επίσης και αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία ως προσωπικά δεδομένα. Ομοίως, στην έκταση που μη προσωπικά δεδομένα συνδυάζονται με προσωπικά δεδομένα, αντιμετωπίζουμε τις συνδυασμένες πληροφορίες ως προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η Agirosis και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες σε υπηρεσίες διαφήμισης μέσω κινητών συσκευών, με σκοπό να ελέγχεται ο αριθμός των επαναλήψεων που βλέπεις μια συγκεκριμένη διαφήμιση, να αποστέλλουν διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σου και να μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών. Αν δεν θέλεις να λαμβάνεις διαφημίσεις αυτού του επιπέδου σχετικότητας στην κινητή συσκευή σου, έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς από τη σχετική λίστα (opt out) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στη συσκευή σου: https://www.agirosis.gr/customer/account/login/. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνεχίσεις να λαμβάνεις τον ίδιο αριθμό διαφημίσεων για κινητές συσκευές, αλλά μπορεί αυτές να είναι λιγότερο σχετικές επειδή δεν θα βασίζονται στα ενδιαφέροντά σου. Μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις διαφημίσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή σε μία εφαρμογή ή που βασίζονται σε άλλα μη προσωπικά δεδομένα. Το ως άνω δικαίωμα εξαίρεσης (opt out) παρέχεται μόνο για τις διαφημιστικές υπηρεσίες της Agirosis και δεν επηρεάζει τις διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα του χρήστη και παρέχονται από άλλα διαφημιστικά δίκτυα.

Η Agirosis και οι συνεργάτες μας επίσης χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες προκειμένου να θυμούνται προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας. Ο στόχος μας στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι να κάνουμε την εμπειρία σου με την Agirosis πιο άνετη και προσωπική. Για παράδειγμα, η γνώση του μικρού σου ονόματος μας επιτρέπει να σε καλωσορίζουμε την επόμενη φορά που επισκέπτεσαι το Agirosis Online Store. Η γνώση της χώρας και της γλώσσας σου – και στην περίπτωση που είσαι εκπαιδευτικός, του σχολείου σου – μας επιτρέπει να σου παρέχουμε μια καταναλωτική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου. Η γνώση ότι κάποιος με τη χρήση του υπολογιστή ή της συσκευής σου έχει αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν ή έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία, μας επιτρέπει να καταστήσουμε τις διαφημιστικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου. Επιπλέον, η γνώση των στοιχείων επικοινωνίας σου, των σειριακών αριθμών προϊόντων και λοιπών πληροφοριών για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σου μας επιτρέπει να καταχωρούμε τα προϊόντα σου, να προσωποποιούμε το λειτουργικό σου σύστημα, να εγκαθιστούμε την υπηρεσία iCloud και να σου παρέχουμε καλύτερη πελατειακή υποστήριξη.

Αν θέλεις να απενεργοποιήσεις τα cookies και χρησιμοποιείς το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, πήγαινε στις προτιμήσεις (preferences) του Browser και μετά επέλεξε το εικονίδιο Ασφαλείας (Security) για να απενεργοποιήσεις τα cookies. Σου επισημαίνουμε ότι όταν απενεργοποιηθούν τα cookies, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας της Agirosis δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

Όπως ισχύει και στις περισσότερες ιστοσελίδες, συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία αποθήκευσης (log files). Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP), είδος προγράμματος περιήγησης (browser) και γλώσσα, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), σελίδες αναφοράς και εξόδου, λειτουργικό σύστημα, επιβεβαίωση ημερομηνίας/ώρας και δεδομένα clickstream.

Χρησιμοποιούμε τις ανωτέρω πληροφορίες για την κατανόηση και την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο και τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων σε σχέση με τη βάση των χρηστών μας συνολικά. Η Agirosis ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο υπηρεσίων marketing και διαφήμισης.

Σε ορισμένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε έναν Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων click-through («click-through URL») που συνδέεται με περιεχόμενο στον ιστότοπο της Agirosis. Όταν οι πελάτες κάνουν κλικ σε έναν από τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL) που αναφέρονται παραπάνω, διέρχονται μέσω ξεχωριστού διακομιστή πριν να καταλήξουν στην ιστοσελίδα προορισμού στη διαδικτυακή σελίδα μας. Ανιχνεύουμε τα ως άνω δεδομένα click-through προκειμένου να μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα και να προβούμε σε μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας με τους πελάτες μας. Αν επιθυμείς να μην γίνεται η εν λόγω ανίχνευση, δεν θα πρέπει να κάνεις κλικ σε συνδέσμους κειμένου ή γραφικών σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα pixel tags μας επιτρέπουν να αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή αναγνώσιμη από τους πελάτες, και μας ενημερώνουν εάν το μήνυμα έχει ανοιχθεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη μηνυμάτων που αποστέλλονται στους πελάτες. 

Κοινοποίηση σε τρίτους

Κατά καιρούς η Agirosis ενδέχεται να κοινοποιεί συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς συνεργάτες της Agirosis στον τομέα της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, ή σε συνεργάτες οι οποίοι βοηθούν την Agirosis να εκτελεί προωθητικές ενέργειες προς πελάτες. Αν η αίτησή σου για την παροχή υπηρεσιών γίνει αποδεκτή, ο λογαριασμός σου θα διέπεται από τις πολιτικές απορρήτου της Agirosis και του φορέα της αντίστοιχα. Προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται από την Agirosis μόνο για την παροχή ή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαφήμισής μας και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Η Agirosis ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, όπως επεξεργασία πληροφοριών, παράταση πίστωσης, διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών, παράδοση προϊόντων σε εσάς, διαχείριση και αναβάθμιση δεδομένων πελατών, παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, εκτίμηση του ενδιαφέροντος που έχεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και διενέργεια έρευνας πελατών ή έρευνας για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα σου και μπορεί να εδρεύουν σε κάθε τοποθεσία που δραστηριοποιείται η Agirosis.

Άλλοι

Η Agirosis ενδέχεται να υποχρεωθεί –εκ του νόμου, από νομική διαδικασία, στο πλαίσιο εκκρεμούς δίκης και/ή από αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών εντός ή εκτός του τόπου διαμονής σου – να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σου. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σου αν κρίνουμε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας, συμμόρφωσης με το νόμο, ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εν λόγω κοινοποίηση είναι αναγκαία ή ενδεικνυόμενη.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε δεδομένα σου αν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ενδέχεται να μεταφέρουμε κάθε και όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Agirosis λαμβάνει μέτρα προφύλαξης – συμπεριλαμβανομένων μέτρων διοικητικών, τεχνικών και υλικών – για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σου από απώλεια, κλοπή και παράνομη χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Agirosis, όπως το Agirosis Online Store και το iTunes Store χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση τύπου Secure Sockets Layer (SSL) σε όλες τις ιστοσελίδες που συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Για την πραγματοποίηση αγορών από τις ανωτέρω υπηρεσίες, πρέπει να χρησιμοποιείς πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει την κρυπτογράφηση SSL, όπως ο Chrome, ο Safari, ο Firefox ή ο Internet Explorer. Οι ανωτέρω ενέργειες προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σου κατά τη διαβίβαση αυτών μέσω του Διαδικτύου.

Όταν χρησιμοποιείς ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή εφαρμογές Agirosis ή δημοσιεύεις περιεχόμενο σε forum της Agirosis, κανάλια συνομιλίας ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείς είναι ορατά σε άλλους χρήστες και μπορούν να αναγνωσθούν, να συλλεγούν ή να χρησιμοποιηθούν από αυτούς. Είσαι υπεύθυνος/-η για τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγεις να υποβάλλεις στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν προσθέσεις το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας σου σε μήνυμα που δημοσιεύεται σε ένα forum, η συγκεκριμένη πληροφορία καθίσταται κοινόχρηστη. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείς τις εν λόγω λειτουργίες.

Συνοχή και Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Η Agirosis σε διευκολύνει να διατηρείς τα προσωπικά δεδομένα σου ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για χρονικό διάστημα απαραίτητο για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη χρονική περίοδος.

Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείς να βοηθήσεις στη διασφάλιση ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προτιμήσεις σου είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες αν συνδεθείς με το λογαριασμό σου στη διεύθυνση https://www.agirosis.gr/customer/account/login/. Για άλλες προσωπικές πληροφορίες, καταβάλλουμε καλόπιστες προσπάθειες να σου παρέχουμε πρόσβαση ώστε να μπορείς να ζητάς να διορθώσουμε τα δεδομένα αν αυτά είναι ανακριβή ή τη διαγραφή των δεδομένων αν η Agirosis δεν απαιτείται να τα διατηρεί εκ του νόμου ή για νόμιμους εμπορικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα επεξεργασίας, τα οποία είναι αδικαιολογήτως επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική υποστήριξη, θέτουν σε κίνδυνο την προστασία δεδομένων τρίτων, είναι εξαιρετικά δυσεφάρμοστα, ή για τα οποία η πρόσβαση δεν απαιτείται άλλως σύμφωνα με το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής μπορούν να υποβάλλονται μέσω του τοπικού Εντύπου Επικοινωνίας Απορρήτου.

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 13 ετών θα προβούμε σε βήματα διαγραφής των δεδομένων το συντομότερο δυνατό.

Υπηρεσίες που Βασίζονται στην Τοποθεσία

Για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στη τοποθεσία σε σχέση με προϊόντα Agirosis, η Agirosis, οι συνεργάτες και οι δικαιούχοι αδειών της διατηρούν το δικαίωμα να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας του υπολογιστή ή της συσκευής σου Agirosis σε βάση πραγματικού χρόνου (real-time). Τα ανωτέρω δεδομένα τοποθεσίας συγκεντρώνονται ανωνύμως σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσωπικό προσδιορισμό σου και χρησιμοποιείται από την Agirosis, τους συνεργάτες και τους δικαιούχους αδειών μας για την παροχή και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Για παράδειγμα, ενδέχεται να κοινοποιούμε τη γεωγραφική τοποθεσία σε παρόχους εφαρμογών όταν προσχωρείς (opt in) στις υπηρεσίες τους παροχής πληροφοριών τοποθεσίας.

Ιστότοποι και Υπηρεσίες Τρίτων

Οι διαδικτυακοί τόποι, τα προϊόντα, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της Agirosis μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοτόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν ή να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως δεδομένα τοποθεσίας ή στοιχεία επικοινωνίας, διέπονται από τις αντίστοιχες πρακτικές προστασίας απορρήτου τρίτων. Σε προτρέπουμε να ενημερωθείς για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου των ανωτέρω τρίτων.

Διεθνείς Χρήστες

Τα δεδομένα που παρέχεις ενδέχεται να μεταφέρονται ή να καθίστανται προσβάσιμα σε εταιρείες ανά τον κόσμο, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Agirosis συμμορφώνεται με το πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου της Ελλάδας.

Αρμοδιότητα - Νομικά

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αγορά προϊόντων αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης ανάλογα με την καθ’ ύλη αρμοδιότητα βάσει ποσού δηλαδή είτε το Ειρηνοδικείο Ξάνθης είτε το Πρωτοδικείο Ξάνθης.

Η Εταιρική μας Δέσμευση στην Προστασία του Απορρήτου σου

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι ασφαλή, ενημερώνουμε τους υπαλλήλους της Agirosis σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας και εφαρμόζουμε αυστηρή εκτέλεση των διασφαλίσεων για την προστασία του απορρήτου σε ενδοεταιρικό επίπεδο.

Ερωτήσεις σε Θέματα Απορρήτου

Αν έχεις ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με Πολιτική Απορρήτου της Agirosis ή την επεξεργασία δεδομένων, επικοινώνησε μαζί μας.

Η Agirosis ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιεί την Πολιτική Απορρήτου. Όταν τροποποιούμε την πολιτική ουσιωδώς, σχετική ειδοποίηση θα αναρτάται στο διαδικτυακό μας τόπο, μαζί με την επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Agirosis, Γραφείο 111, Μπρωκούμη 30β, 671 00 Ξάνθη

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2012

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates