Βρίσκεστε εδώ:

Τεχνικά Έγγραφα

fischer & Σήμανση CE

Το σήμα CE είναι ένα γραφικό σύμβολο και αντιπροσωπεύει ένα είδος «διαβατηρίου» που επιτρέπει σε ένα προϊόν να διακινείται ελεύθερα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Η σήμανση CE σημαίνει ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προβλεπόμενη χρήση που ορίζεται σε ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΕΠ) ή μια ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ΕΤΑ), έχουν εκπληρωθεί.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα προϊόντα fischer, εφόσον έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, είναι συμβατά σε σήμανση CE και να έχουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. ETA, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τη σήμανση CE στο προϊόν).

Η fischer έχει πάνω από 50 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις που καλύπτουν πάνω από 8.000 προϊόντα, επίσης έχει καταθέσει πάνω από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μεταποιημένα προϊόντα.

Πιστοποιητικά

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει μέχρι 
ETA-07/0025 (gvz und A4)
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
 • Αγγλικά
ETA option 1 (Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό)
24/05/2018
ETA-11/0027
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.51 MB
 • Αγγλικά
ETA - Πιστοποιητικό
26/06/2018

Δοκιμές Πυροπροστασίας

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει μέχρι 
ETA-07/0025 (gvz und A4)
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
 • Αγγλικά
ETA option 1 (Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό)
24/05/2018

Οδηγίες Ασφαλείας

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει από 
FIS EM 390/1100 S
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 973 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
15/01/2013
FIS V 360 S - FIS V 950 S
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 207 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
27/01/2015
FIS VS 300 T
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 123 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
05/02/2015
FIS P 300 T
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 86 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
FIS P 360 S
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 167 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
FIS P 380 C
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 86 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
R M
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 85 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
FHB II-P
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 69 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
FHB II-PF HIGH SPEED
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 71 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
Κόλλα Συγκόλλησης
& Στεγανοποίησης
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 82 KB
 • Ελληνικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
fill & fix
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 218 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
PUR - Καθαριστικό αφρού
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 78 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 
FTC-CP - Αντιδιαβρωτικό Spray
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 80 KB
 • Αγγλικά
Οδηγίες Ασφαλείας
 

Οδηγίες Εγκατάστασης

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει μέχρι 
ETA-07/0025 (gvz und A4)
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
 • Αγγλικά
ETA option 1 (Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό)
24/05/2018

Τεχνικά Δελτία

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει μέχρι 
Πίνακας Φορτίων
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 916 KB
Πίνακας Φορτίων  
ETA-10/0012
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 4.37 MB
ETA option 1 (Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό) 26/06/2018
ESR-1990
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.09 MB
   
FIS EM 390/1100 S
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 516 KB
Οδηγίες ασφαλείας  
ETA-09/0089 - Ράβδοι οπλισμού
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 2.76 MB
  26/06/2018
ICC-ES Έκθεση ESR-1990
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.30 MB
ES-Έκθεση  
Οδηγίες Εγκατάστασης
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.30 MB
   
DoP No. 0756-CPD-0324
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.60 MB
DOP - Δήλωση απόδοσης  
Οδηγίες ασφαλείας
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 621 KB
Οδηγίες ασφαλείας  

Διάφορα

ΤίτλοςΤύποςΙσχύει μέχρι 
ETA-07/0025 (gvz und A4)
 • Μορφή αρχείου: PDF
 • Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
 • Αγγλικά
ETA option 1 (Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό)
24/05/2018

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates