Βρίσκεστε εδώ:

ΠολιτικΗ εγγΥησης

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 80.111.90.222 ή με αποστολή e-mail στο sales@agirosis.gr

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates